• Cenovnik
 • Cena predavačkog časa za radionicu je 100€.
  Cena predavačkog časa za MOC je 75€*.
  U slučaju rada u projektu ukupna cena će biti formirana dogovorom.
  Cena je iskazana u neto iznosu, a naplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti.
  *    Za MOC kurseve svaki slušalac mora imati originalnu Microsoftovu knjigu, koja nije uračunata u cenu predavanja. Trenutna cena knjige (po kursu) je 40 - 50€.
 • Radionice
 • Sadržaji radionica se ne razlikuju u mnogome od sadržaja MOC kurseva, ali su bazirani na grubo definisanim temama bez preciziranih detalja, tako da se tokom izvođenja radionica gradivo konstatno prilagođava znanju i potrebama slušalaca. Odnos teorijskog i praktičnog je u korist praktičnog (više od 65%), a dnevno trajanje im je određeno mogućnostima slušalaca i predavača, a u skladu sa dogovorom koji se postiže pre organizovanja radionica.
  Sve vežbe i demonstracije izvodi predavač tako da su slušaoci fokusirani na razumevanje materije koja se obrađuje.
  Polaznici ne dobijaju nikakvu specijalnu literaturu za pređeno gradivo, već se usmeravaju na korišćenje javne, originalne, elektronske literature.
  Polaznici dobijaju kompletan materijal koji je urađen tokom radionice.
  Najbolji učinak se dobija kod profesionalaca sa većom i srednjom količinom staža, koji imaju dovoljno prethodno stečenog znanja i iskustva iz oblasti radionica.